Straffeprosessloven. Om det er en ubetinget opphevelsesgrunn at en meddommer ikke var valgt av riktig organ i kommunen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 13. desember 2021 at anke over Frostating lagmannsretts dom 16. september 2021 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Harald Fjeldstad)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-158210STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen