Strafferett. Om kontradiksjon og klausulering i forbindelse med tilrettelagte avhør.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. desember 2021 at anke over Frostating lagmannsretts dom 25. august 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Christian Elden)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-158435STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen