Strafferett. Om det er grunnlag for samfunnsstraff etter voldsepisode.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. november 2021 at anke over Agder lagmannsretts dom 13. oktober 2021 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat Stian Mork Sletten)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-159779STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen