Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. desember 2021 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 1. oktober 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Arild Aasen)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-159906STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen