Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. desember 2021 at anke over Agder lagmannsretts dom 27. september 2021 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat Jon Anders Hasle)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-159964STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen