Eiendomsrett. Eiendomsretten utstrekning i luftrommet over en eiendom.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. desember 2021 at anke over Gulating lagmannsretts overskjønn 21. september 2021 skal behandles i Høyesterett.

Voss Herad
(advokat Kathrine Lien Mjell)

mot

A mfl.
(advokat Endre Grande)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-161694SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen