Strafferett. Ordensforstyrrelse og ikke etterkommet pålegg fra politiet under demonstrasjon. Forholdet til ytrings- og forsamlingsfriheten.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. desember 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 16. september 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
B
(advokat Aurora Lindeland Geelmuyden)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-162994STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen