Foretaksstraff. Om straffutmåling for bruk av arbeidstakere uten arbeidstillatelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. januar 2022 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 12. oktober 2021 skal behandles i Høyesterett.

Victor Services AS
(advokat Svein Holden)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-167271STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen