Erstatningsrett. Om advokatansvar knyttet til klarlegging av faktiske forhold og betydningen av forbehold om riktig faktum.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. januar 2022 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 11. oktober 2021 skal behandles i Høyesterett.

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)
Oslofilialen NUF
(advokat Erlend Wallevik Holstrøm)

mot

Bdo Advokater AS (advokat Jørgen Svartebekk)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-174262SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen