Strafferett. Om forholdsmessighet av oppholdsforbud med elektronisk kontroll.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. desember 2021 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 2. november 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Bjørn André Gulstad)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-175117STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen