EØS-krav. Om erstatningskrav fra foretak. Likebehandlingsprinsippet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 24.11.2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 26. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Finansdepartementet 
(Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

mot

Gasum Lng Production AS
(advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-146493SIV-HRET

Til toppen