Forsikringsrett. Om boligselgerforsikringsselskapets krav på regress

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 18.5.2021 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 17. februar 2021 skal behandles i Høyesterett. 

A, Forbrukerrådet (partshjelper)
(advokat Erlend Haaskjold)

mot

AmTrust Europe Limited
(advokat Thomas Trond Setsaas)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-055691SIV-HRET

Til toppen