Forvaltningsrett. Om avslag på søknad om tannlegeautorisasjon på grunnlag av utdannelse fra Danmark, men uten rett til selvstendig virke.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. november 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 2. juli 2019 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Statens helsepersonellnemnd
(Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim)
 
mot
 
Anniken Jenny Lindberg
(advokat Tone Christin Galaasen)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-143507SIV-HRET.

Anmodning om rådgivende tolkningsuttalelse.

Brev fra Høyesterett til EFTA-domstolen 27. mars 2020

Til toppen