Merverdiavgiftsrett. Om justering av inngående merverdiavgift og tidspunkt for inngåelse av justeringsavtaler. Merverdiavgiftsloven §§ 9-2 og 9-3.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. august 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 20. april 2020 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Skatteetaten
(advokat Simen Skjold Søgaard) 
 
mot 
 
VS Stein AS
(advokat Ivan Skjæveland) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-087995SIV-HRET

Til toppen