Selskapsrett. Om vilkårene for at noe skal regnes som innsideinformasjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. oktober 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 23. juni 2021 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Per Magne Ristvedt)

mot

B
C
D
E
F
G
H
(advokat Stig Berge)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-134824SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen