Straffeprosess. Om retten til innsyn i sakens dokumenter når påtalemyndigheten har trukket saken fra tingretten.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. desember 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 4. november 2021 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Sturla Henriksbø)

mot

A
(advokat Jonas Billington Saeme)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-165596STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen