Strafferett. Om foretaksstraff for Bane NOR etter høyspentulykke på et jernbaneområde. Spørsmål om uaktsom forvoldelse av død mv.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. desember 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 24. august 2021 skal behandles i Høyesterett.

Bane Nor Sf
(advokat Per Sigvald Wang)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-139421STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen