Entrepriserett. Om brudd på kravet til byggetid i byggherreforskriften § 5 andre ledd bokstav c skal tillegges privatrettslig virkning.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. desember 2021 at anke over Gulating lagmannsretts dom 1. juli 2021 skal behandles i Høyesterett.

Veidekke Entreprenør AS
(advokat Nils-Henrik Pettersson
advokat Samuel Vegard Skrunes)

Fellesforbundet (partshjelper)
Norsk Arbeidsmandsforbund (partshjelper)
(advokat Edvard Bakke)

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (eba) (partshjelper)
(advokat Nils-Henrik Pettersson)

mot

Staten v/Samferdselsdepartementet
(advokat Anne Hesjedal Sending)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-152318SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen