Barnevern. Om besteforeldres adgang til å fremme samværskrav.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. februar 2021 at anke over Frostating lagmannsretts dom 7. desember 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Harald Grape)
 
mot 
 
X kommune
(advokat Reidar Andresen)

B  
C
(advokat Sulman Maroof Hussain) 

Saksnummeret i Høyesterett er 21-016374SIV-HRET.

Til toppen