Konkursrett. Om det er grunnlag for identifikasjon mellom borevisor og "boet".

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. februar 2021 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 30. oktober 2020 skal behandles i Høyesterett.

Bolt Group AS
(advokat Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen)

mot     

M3 Anlegg AS Konkursbo
(advokat Roald Angell)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-000286SIV-HRET.

Til toppen