Sivile krav i straffesak. Om utmåling av oppreisning ved flere krenkelser.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 9. november 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Christian Elden) 
 
mot 
 
B
(advokat Isabel Borgstrøm Tangen) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-188335SIV-HRET.

Til toppen