Strafferett. Om straffutmåling og oppreisningserstatning for seksuell handling uten samtykke.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. mars 2021 at anke over Gulating lagmannsretts dom 18. desember 2020 skal behandles i Høyesterett.

I.
A
(advokat Miriam Kristine Grimstad)
   
mot  
   
Påtalemyndigheten     
   
II.  
A
(advokat Miriam Kristine Grimstad)
   
mot  
   
B
(advokat Ingrid Aksnes)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-016217STR-HRET

Til toppen