Trygderett. Om graderte sykepenger for en deltidsansatt med to arbeidsgivere.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. mars 2021 at anke over Frostating lagmannsretts dom 2. desember 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Rune Lium)

mot  
   
Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-017876SIV-HRET.

Til toppen