Kontraktsrett og erstatningsrett. Om erstatningskrav mot entreprenør for byggetekniske feil og mangler. Saken gjelder blant annet spørsmål om grensedragningen mellom deliktsretten og kontraktsretten.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. mars 2021 at anke over Agder lagmannsretts dom 22. desember 2020 skal behandles i Høyesterett.

Kruse Smith Entreprenør AS
(advokat Kjersti Lerkerød)

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) (partshjelper)
(advokat Nils-Henrik Pettersson)

mot

Hovedgårdsparken Borettslag
(advokat Mari Verling)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-028235SIV-HRET

Til toppen