Strafferett. Om e-poster med truende innhold til Slottets postmottak kan sies å «volde fare» for at Kongen påvirkes i sin virksomhet, jf. straffeloven § 115, samt spørsmål om idømmelse av overføring til tvungent psykisk helsevern.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 13. januar 2022 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 26. november 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Christian Elden)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-182690STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen