Forsikringsrett. Krav om restutbetaling etter tap av helseattest som flyver

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. desember 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Øyvind Vidhammer)                 

Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelper)
(advokat Christen Horn Johannessen)

mot

Protector Forsikring ASA
(advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-166713SIV-HRET 

 

Til toppen