Personvern. Om gyldigheten av Personvernnemndas vedtak om at Legelisten.no AS har behandlingsgrunnlag for innsamling og publisering av pasienters subjektive vurderinger av helsepersonell

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. mai 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 5. februar 2021 skal behandles i Høyesterett. 

 

Den Norske Legeforening
(advokat Cecilie Tandberg Hallan)

mot

Staten v/Personvernnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-055809SIV-HRET

Til toppen