Plan- og bygningsrett. Om en utbyggingsavtale er misligholdt og ugyldig som følge av etterfølgende forhold

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. februar 2021 at anke over Gulating lagmannsretts dom 6. november 2020 skal behandles i Høyesterett.

Sunnfjord kommune
(advokat Johannes Meyer-Myklestad)

mot

Bilskadesenteret Eigedom AS
(advokat Endre Grande)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-010348SIV-HRET

Til toppen