Skatterett. Skatteavtaler. Om sokkelklausulenes geografiske og tidsmessige avgrensning.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. februar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 25. november 2020 skal behandles i Høyesterett.

A mfl.
(advokat Anette Fjeld) 

mot

Staten v/Skatteetaten
(advokat Henrik Vaaler)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-013294SIV-HRET

Til toppen