Tingsrett. Om rettsvern ved overdragelse av løsøre og advokatansvar.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. mai 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 5. februar 2021 skal behandles i Høyesterett. 

Aurstad Maskinutleige AS
(advokat Hallgrim Fagervold)

mot

Zurich Insurance Plc, Norway Branch
(advokat John Gjermund Flatabø)
 
Advokatfirma Dla Piper Norway DA
(advokat Sven Eriksrud)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-046524SIV-HRET

Til toppen