Trygderett. Om vilkårene for ung ufør og fastsettelse av inntekt før uførhet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. mai 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 22. januar 2021 skal behandles i Høyesterett. 

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

mot

A
(advokat Henrik Grønhaug)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-049970SIV-HRET

Til toppen