Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober

Forvaltningsrett. Om avslag på søknad om tannlegeautorisasjon på grunnlag av utdannelse fra Danmark, men uten rett til selvstendig virke.

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 26. oktober 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 27. oktober 2021 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 19-143507SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)
(Rettslig medhjelper: advokat Torje Sunde) 
 
mot 
 
Anniken Jenny Lindberg
(advokat Tone Christin Galaasen)
(Rettslig medhjelper: advokat Per Andreas Bjørgan)

Til toppen