Onsdag 12. mai

Strafferett. Om varetektsfradrag på grunn av kroppsvisitasjon.

Høyesteretts Første avdeling behandler

onsdag 12. mai 2021 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 20-178462STR-HRET, straffesak, anke over dom:

A
(advokat Halvard Helle) 
 
B
(advokat John Christian Elden) 
 
C
(advokat Øivind Sterri) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten
(kst. førstestatsadvokat Hugo Henstein)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

Vi opplever vi av og til at registrering av deltakere til fjernmøter kan gi feilmelding. Blant annet gjelder dette dersom man benytter en annen nettleser enn Chrome.

Fyll ut skjema på nytt dersom du får feilmelding. Påmeldingen vil bli registrert etter noen forsøk.

Dersom du etter noen forsøk fortsatt får feilmelding kan du sende påmelding til info@hoyesterett.no, telefon 22035980

Påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen