Tirsdag 22. juni

Foreldelse i konkurs. Om det er grunnlag for identifikasjon mellom borevisor og "boet". FJERNMØTE

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 22. juni 2021 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 21-000286SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Bolt Group AS
(advokat Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen) 
 
mot 
 
M3 Anlegg AS Konkursbo
(advokat Roald Angell)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.

Ved feilmelding kan du sende påmelding til info@hoyesterett.no

Telefon 22035980

Påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen