Torsdag 17. juni

Om politiet kan kreve utlevering av biologisk materiale uten donors samtykke, når hensikten er å finne donor som har vært savnet i flere år. Biobankloven § 15. FJERNMØTE

Høyesteretts Annen avdeling behandler

torsdag 17. juni 2021 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 21-005349STR-HRET, straffesak, anke over kjennelse:

Oslo universitetssykehus HF
(advokat Rune Ljostad) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten
(førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.

Ved feilmelding kan du sende påmelding til info@hoyesterett.no

Telefon 22035980

Påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen