Tirsdag 18. og onsdag 19. mai

Skatterett. Skatteavtaler. Om sokkelklausulenes geografiske og tidsmessige avgrensning.

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 18. mai 2021 kl. 12.30 - 14.30
onsdag 19. mai 2021 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 21-013294SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

A mfl. 
G (partshjelper)
(advokat Anette Fjeld) 
 
mot 
 
Staten v/Skatteetaten
(Regjeringsadvokaten v/advokat Andreas Hjetland)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

Vi opplever vi av og til at registrering av deltakere til fjernmøter kan gi feilmelding. Blant annet gjelder dette dersom man benytter en annen nettleser enn Chrome.

Fyll ut skjema på nytt dersom du får feilmelding. Påmeldingen vil bli registrert etter noen forsøk.

Dersom du etter noen forsøk fortsatt får feilmelding kan du sende påmelding til info@hoyesterett.no, telefon 22035980

Påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert.Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen