Onsdag 16. juni og torsdag 17. juni

Strafferett. Om straffutmåling og oppreisningserstatning for seksuell handling uten samtykke - straffeloven § 297. FJERNMØTE

Høyesteretts Første avdeling behandler

onsdag 16. juni 2021 kl. 12.30 - 14.30
torsdag 17. juni 2021 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 21-016217STR-HRET, straffesak, anke over dom:

I. 
A
(advokat Miriam Kristine Grimstad) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten
(kst. statsadvokat Kristine Knutsen-Berge) 
 
II. 
A
(advokat Miriam Kristine Grimstad) 
 
mot 
 
B
(advokat Arild Christian Dyngeland)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.

Ved feilmelding kan du sende påmelding til info@hoyesterett.no

Telefon 22035980

Påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen