Tirsdag 19. og onsdag 20. oktober

Kontraktsrett og erstatningsrett. Om erstatningskrav mot entreprenør for byggetekniske feil og mangler. Saken gjelder blant annet spørsmål om grensedragningen mellom deliktsretten og kontraktsretten.

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 19. oktober 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 20. oktober 2021 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 21-028235SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Kruse Smith Entreprenør AS
(advokat Kjersti Lerkerød) 
 
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) (partshjelper)
(advokat Nils-Henrik Pettersson) 
 
mot 
 
Hovedgårdsparken Borettslag
(advokat Jan-Erik Grundtvig Sverre)
(Rettslig medhjelper:
advokat Espen Ragnar Hamar)

Til toppen