Tirsdag 28. og onsdag 29. september

Om tilbakekall av førerrett på grunn av manglende edruelighet. Vegtrafikkloven § 34 femte ledd.

Høyesteretts Annen avdeling behandler

tirsdag 28. september 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 29. september 2021 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 21-036835SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim) 
 
mot
  
A
(advokat Thomas Frøberg)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.

Ved feilmelding kan du sende påmelding til info@hoyesterett.no

Telefon 22035980

Påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen