Tirsdag 19. og onsdag 20. oktober

Tingsrett. Om rettsvern ved overdragelse av løsøre og advokatansvar.

Høyesteretts Annen avdeling behandler

tirsdag 19. oktober 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 20. oktober 2021 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 21-046524SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Aurstad Maskinutleige AS
(advokat Hallgrim Fagervold) 
 
mot 
 
Zurich Insurance Plc, Norway Branch
(advokat John Gjermund Flatabø) 
 
Advokatfirma Dla Piper Norway DA
(advokat Sven Eriksrud)

Til toppen