Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober

Utøvelse av offentlig myndighet i fiskerinæringen. Om gyldigheten av vedtak om inndragning av fangstoppgjør.

Høyesteretts Annen avdeling behandler

tirsdag 26. oktober 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 27. oktober 2021 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 21-049535SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Pelagia AS 
Sjømat Norge (partshjelper)
(advokat Ivar Skauge Strandenes) 
 
mot 
 
Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen)

Til toppen