Tirsdag 7. og 8. desember

Forvaltningsrett. Om tilbakebetaling av produksjonstilskudd i jordbruket. Spørsmål om foreldelse og omgjøringsadgang.

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 7. desember 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 8. desember 2021 kl. 09.00 - 11.45

sak nr. 21-086055SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

A
B
(advokat Aslak Runde)

mot

Staten v/Landbruks- og matdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Til toppen