Torsdag 9. desember

Arbeidsrett. Om søksmålsfristens utgangspunkt ved virksomhetsoverdragelse.

Høyesteretts Annen avdeling behandler

torsdag 9. desember 2021 kl. 09.00 - 14.30

sak nr. 21-090917SIV-HRET, sivil sak, anke over kjennelse:

Aker Solutions AS
(advokat Kurt Weltzien)

mot

A
B
Eyvind Mossige)

C
D
Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper)
(advokat Tina Storsletten Nordstrøm)

Til toppen