Tirsdag 7. desember

Forvaltningsrett. Trygderett. Om dekning av sakskostnader ved omgjøring av forvaltningsvedtak.

Høyesteretts Annen avdeling behandler

tirsdag 7. desember 2021 kl. 09.00 - 14.30

sak nr. 21-095562SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

A
(advokat Olav Lægreid)

Den Norske Advokatforening (partshjelper)
(advokat Kaare Andreas Shetelig)

mot

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Til toppen