Tirsdag 14. og onsdag 15. desember

Utlendingsrett. Om tilbakekall av midlertidig og permanent oppholdstillatelse på grunnlag av ekteskap.

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 14. desember 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 15. desember 2021 kl. 09.00 - 11.45

sak nr. 21-096293SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

A
(advokat Nadin Askeland Humlen)

mot

Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås)

Til toppen