Tirsdag 28. og onsdag 29. september

Straffeprosess. Om kravene til lagmannsrettens begrunnelse for ankenektelse etter straffeprosessloven § 321.

 

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 28. september 2021 kl. 09.00 - 14.30 
onsdag 29. september 2021 kl. 09.00 - 11.45

sak nr. 21-096814STR-HRET, straffesak, anke over beslutning:

A
(advokat Frode Sulland) 
 
Den Norske Advokatforening (partshjelper)
(advokat Halvard Helle) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten
(riksadvokatfullmektig Mads Fredrik Baardseth)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.

Ved feilmelding kan du sende påmelding til info@hoyesterett.no

Telefon 22035980

Påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen