Tirsdag 14. desember

Strafferett. Om det foreligger grovt bedrageri ved rapportering av antall rein som grunnlag for tildeling av økonomisk tilskudd.

Høyesteretts Annen avdeling med behandler

tirsdag 14. desember 2021 kl. 09.00 - 14.30

sak nr. 21-109906STR-HRET, straffesak, anke over dom:

I.
Påtalemyndigheten
(Jørn Henning Bremnes)

mot

A
(advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok)

II.
A
(advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok)

mot

Påtalemyndigheten
(Jørn Henning Bremnes)

Til toppen