Torsdag 16. desember

Strafferett. Om omgjøring av beslutning om å ikke tillate anke fremmet. Isolasjon og straffutmåling.

Høyesteretts Annen avdeling behandler

torsdag 16. desember 2021 kl. 09.00 - 13.30

sak nr. 21-117947STR-HRET, straffesak, begjæring om omgjøring:

A
(advokat Albulena Krasniqi)

mot

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Geir Evanger)

Til toppen