Fredag 22. oktober

Strafferett. Om det er grunnlag for samfunnsstraff ved overtredelse av straffeloven § 302 – samleie med barn under 16 år.

Høyesteretts Annen avdeling behandler

fredag 22. oktober 2021 kl. 09.00 - 11.00 

sak nr. 21-120050STR-HRET, straffesak, anke over dom:

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Sarah Rytterager) 
 
mot 
 
A
(advokat Tore Angen)

Til toppen