Fredag 10. desember

Strafferett. Om straffutmåling for misbruk av offentlig støtteordning knyttet til covid-19-pandemien.

Høyesteretts Første avdeling behandler

fredag 10. desember 2021 kl. 09.00 - 11.45

sak nr. 21-135641STR-HRET, straffesak, anke over dom:

A
(advokat Jon Anders Hasle)

mot

Påtalemyndigheten
(førstestatsadvokat Lars Stoltenberg)

Til toppen